Andrássy Kurta János a magyar szobrászat történetének kiemelkedő alkotója. Munkássága átíveli szinte az egész 20. századot. Az előző század 20-as éveiben induló pályája egyaránt táplálkozott  az alig korábban megújult magyar szobrászat újonnan kialakuló formanyelvéből és a népies gondolkodók eszmeiségéből. Önálló gondolkodóként és művészként egész életében a saját útját járta. Művészi tevékenységére jelentős hatást gyakorolt a magyar népi szobrászat. A népi írók eszmei támogatásával a háta mögött, máig jelentős hatású kutatásokat folytatott a magyar nép szobrászati hagyományainak feltárására. Balladai tömörségű, kézzel faragott kőszobrainak formanyelve mindmáig időtálló alkotásokat eredményezett. Művészeti tevékenysége során használt kifejezési formái mindig a gondolatiság szabadságát szolgálták. Élete egy szakaszában ezért is fordult a bronz szobrok által kínált szabadabb, expresszív formanyelvi világ irányába. Az érett művész munkásságára egyaránt jellemzőek a zárt kompozíciójú kőszobrok és az áttört plasztikájú bronz alkotások.

Képek a kiállításról: